Kategoria: POEZJA

Czasami nasze odczuwanie wymaga bardziej subtelnego i metaforycznego sposobu opisywania, dlatego sięgamy po takie narzędzia jak liryka erotyczna, poematy, utwory pisane wierszem.

To po prostu kolejny z możliwych środków wyrazu emocji poprzez słowo, choć nieco bardziej subtelny i niejednoznaczny.